+32 (0) 475/63.22.02
Jahre Erfahrung
+ 0
Ballonfahrten
+ 0

Dream Ballooning

"Make life one long weekend"

Gent Merelbeke Wetteren Zele Lochristi

Dendermonde Zelzate Eeklo Zottegem Destelbergen

Geraardsbergen Oudenaarde Kruisem Deinze

Abflug von verschiedenen Orten

in Ost- und Westflandern

Maximum 5 Passagiere pro Ballon

Garantiert sicherer und angenehmer Flug!

Herrliches und leckeres „Afterballooning“

Genießen Sie einen Snack und ein Getränk

Dream Ballooning ist Ballonfahren über unter anderem…

Gent – Destelbergen – Dendermonde – Zelzate – Eeklo – Zottegem – Wetteren – Zele – Lochristi – Merelbeke – Deinze – Geraardsbergen – Oudenaarde – Kruisem

160
  •  
Pro Person
Ballonvaart vlam brander

Bestes Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt

Ein wunderbares Erlebnis, wir vermitteln Ihnen Grundkenntnis der Ballonfahrt, ein atemberaubender Flug von mindestens 1 Stunde und ein leckeres „After-ballooning“ erwartet Sie.

.

dreamballooning@telenet.be

+32 (0) 475 63 22 02

Wir legen gemeinsam ein Datum fest

Sie wissen bereits wann Sie fliegen möchten

Schlechtes Wetter? 

Wir vereinbaren direkt einen neuen Termin

Ihre Familie und Freunde werden sich freuen

Sie können unserem Balloon Jeep folgen

Dream Ballooning wurde gegründet aus der Leidenschaft zur Ballon fahren. Angefangen habe ich als Teammitglied für einen befreundeten Piloten. Heute kann ich auf mehr als 30-jährige Erfahung mit +2000 Ballonfahrten zurückblicken.

Das Ballonfahren brachte mir auch internationale Erfahrungen mit wunderschönen Alpenflügen und Ballonflügen in den meisten europäischen Ländern.

Jedes Mal wieder ist eine Ballonfahrt ein einzigartiges Abenteuer. Der Wind gibt die Richtung vor, jeder Passagier ist einzigartig und es ist uns eine große Freude die Menschen mit der Ballonfahrt zu begeistern.

Um einen sicheren Flug zu gewährleisten habe ich sämtliche erforderliche Zertifikate und zusätzliche Trainings absolviert. Des weiteren bin ich ein in Europa registrierter und zugelassener Ballonfahrer.

Schauen Sie sich unbedingt das Video unten an und fangen Sie an zu träumen!

Luc Versporten – Dream Ballooning

Kontinuierliche Förderung/Weiterbildung

10 EUR Preisnachlass für Ihre Buchung für einen Flug in Laarne an Wochentagen (mo-do) (5 – 10 Personen

Schroeder FIre Balloons

Ein Ballonflug ist ein tolles Geschenk!*

Hochzeit
Jahrestag
Muttertag und Vatertag
Geschenk zum Jahresende
Ballon für 2

*Gutschein ist ein Jahr gültig

120
  •  
-25%!
Ballonvaart Wetteren

Last-minute Ballonflug

Springen Sie ein, für einen Passagier, der seinen Flug storniert hat oder in einem nicht ausgebuchten Flug.

Minimum 1 Stunde Flug
Full Service
Inklusive after-ballooning

Buchen Sie jetzt und wir informieren Sie sobald wie möglich über freie Plätze.

Neben den regulären Zahlungsmöglichkeiten akzeptieren wir auch diese Zahlungsmethoden:

Klicken Sie hier, um einen Gutschein online zu bestellen

Edenred kann nur für die Online-Zahlung verwendet werden. Bitte verwenden Sie beim Check-out die Option „Creditcard“.
Der Pluxee Sport & Culture Pass kann nicht online verwendet werden, nur per QR-Code auf dem Smartphone, am Tag des Fluges oder der Abholung des Gutscheins.

After Ballooning Sponsoren

Hauptsponsor

After Ballooning Sponsoren

Hauptsponsor

sitedesign by www.hepto.be

Algemene Voorwaarden

Operator Dream Ballooning verkoopt ballonvaartvouchers, ballonvluchten en cadeaubonnen voor luchtdopen met een warmeluchtballon. Een ballonvoucher geeft recht op het maken van een ballonvaart. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.
1. De aankoop van een ballonticket

1.1. Klanten kunnen via internet, e-mail, telefonisch of persoonlijk contact bij de operator een voucher bestellen.

1.2. De operator bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (e-mail) adres van:

  • een voucher met een uniek codenummer,
  • een bevestiging van de reservering,
  • bijkomende informatie over de werking.

1.3. Bij de bestelling kan direct een datum voor de ballonvaart gereserveerd worden (zie art. 2.) of een voucher worden aangevraagd.

1.4. De vouchers zijn overdraagbaar aan andere personen.

2. Reserveren van een ballonvaart

2.1. Met een voucher kan de klant bij de operator een ballonvaart reserveren.

2.2. Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 72 uur voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.3. Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 72 uur voor de afspraak, kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met het ballonticket binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. Tickets zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.4. Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24 uur is het niet meer mogelijk om met de betreffende voucher een ballonvaart mee te maken. De vouchers zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de voucher wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de gereserveerde ballonvaart.

2.5. De voucher kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.6. De operator kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers-) omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart.

2.7. De voucher vervalt 1 jaar na uitgifte. De geldigheidsdatum is op de voucher vermeld. Na het verstrijken van deze geldigheidsdatum kan met de voucher geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een verlopen voucher geeft geen recht op eender welke vergoeding. Een vervallen voucher kan ook niet meer tegen een extra vergoeding worden verlengd.

2.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van de operator.

3. De uitvoering van de ballonvaart

3.1. De operator zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

3.2. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3. De operator kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers-) omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.6.

3.4. Het recht om met de voucher een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

  • Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie.
  • Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige voucher kan overhandigen.
  • Als volgens de administratie van de operator geen betaling van de voucher is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.
  • Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bijvoorbeeld dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De voucher verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5. De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van de operator gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6. De aansprakelijkheid van de operator is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.7. De aansprakelijkheid van de operator is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

4. Betaling

4.1. Betaling van de factuur voor een voucher is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2. Betalingen aan de operator dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

4.3. Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4. Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. Klachten en geschillen

5.1. Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

5.2. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings-) verplichtingen.

5.3. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

5.4. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar de operator gevestigd is, is bevoegd.

6. Gegevens operator

Ballonvaarten DreamBallooning, Lagen Heirweg 28 te 9270 Laarne,  BTW BE 0647.445.207.