+32 (0) 475/63.22.02

Deine Werbung auf
einem Heißluftballon

Ein neuer Heißluftballon, der nach Ihren Wünschen hergestellt wird und den Stil Ihres Brandings wiederspiegelt. Wir liefern eine Lösung, die Ihrem Budget entspricht.

Als Händler haben wir direkten Kontakt zur Produktion und garantieren das beste Material und einen hervorragenden After Sales.

Bei jedem Flug können Sie auf sehr hochwertiges Material von Schroeder Fire Balloons und professionelle Unterstützung zählen.

Ballonvlucht Pur Natur

Steigern Sie Ihr Geschäft


Steigern Sie Ihr Markenbewusstsein
Kostenlose Social-Media-Posts
Einer sehr hohen Reichweite Steigern Sie die Stärke Ihrer Marke
Top-of-Mind-Bewusstsein

Deine Werbung auf
einem Heißluftballon

Steigern Sie Ihr Geschäft


Steigern Sie Ihr Markenbewusstsein
Kostenlose Social-Media-Posts
Einer sehr hohen Reichweite 

Steigern Sie die Stärke Ihrer Marke
Top-of-Mind-Bewusstsein

Ballonvlucht Pur Natur

Ein neuer Heißluftballon, der nach Ihren Wünschen hergestellt wird und den Stil Ihres Brandings wiederspiegelt. Wir liefern eine Lösung, die Ihrem Budget entspricht.

Als Händler haben wir direkten Kontakt zur Produktion und garantieren das beste Material und einen hervorragenden After Sales.

Bei jedem Flug können Sie auf sehr hochwertiges Material von Schroeder Fire Balloons und professionelle Unterstützung zählen.

Referenzen

Seminck Gas
Pur Natur Logo
Viano
clips logo

Stärken Sie Ihre Beziehungen


Perfekte Teambuilding-Aktivität

Tolles Geschenk

Genießen Sie einen Moment zusammen, mit genügend Zeit für ein gutes Gespräch

Umweltfreundlich

Luchtballon Seminck Gas

Ballonfahren als Teambuilding-Maßnahme

Nehmen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Menschen mit in die Luft. Genießen Sie einen sicheren und großartigen Moment mit Kunden, Lieferanten, Kollegen oder Mitarbeitern.

Ein kleiner Happen und ein Getränk sind inbegriffen, aber wenn Sie Champagner, Tapas, Sandwiches usw. möchten, können Sie dies für das „Afterballooning“ vorsehen.

Ballonfahren als Teambuilding-Maßnahme​

Stärken Sie Ihre Beziehungen


Perfekte Teambuilding-Aktivität
Tolles Geschenk
Genießen Sie einen Moment zusammen, mit genügend Zeit für ein gutes Gespräch
Umweltfreundlich

Luchtballon Seminck Gas

Nehmen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Menschen mit in die Luft. Genießen Sie einen sicheren und großartigen Moment mit Kunden, Lieferanten, Kollegen oder Mitarbeitern.

Ein kleiner Happen und ein Getränk sind inbegriffen, aber wenn Sie Champagner, Tapas, Sandwiches usw. möchten, können Sie dies für das „Afterballooning“ vorsehen.

sitedesign by www.hepto.be

Algemene Voorwaarden

Operator Dream Ballooning verkoopt ballonvaartvouchers, ballonvluchten en cadeaubonnen voor luchtdopen met een warmeluchtballon. Een ballonvoucher geeft recht op het maken van een ballonvaart. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.
1. De aankoop van een ballonticket

1.1. Klanten kunnen via internet, e-mail, telefonisch of persoonlijk contact bij de operator een voucher bestellen.

1.2. De operator bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (e-mail) adres van:

  • een voucher met een uniek codenummer,
  • een bevestiging van de reservering,
  • bijkomende informatie over de werking.

1.3. Bij de bestelling kan direct een datum voor de ballonvaart gereserveerd worden (zie art. 2.) of een voucher worden aangevraagd.

1.4. De vouchers zijn overdraagbaar aan andere personen.

2. Reserveren van een ballonvaart

2.1. Met een voucher kan de klant bij de operator een ballonvaart reserveren.

2.2. Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 72 uur voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.3. Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 72 uur voor de afspraak, kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met het ballonticket binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. Tickets zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.4. Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24 uur is het niet meer mogelijk om met de betreffende voucher een ballonvaart mee te maken. De vouchers zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de voucher wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de gereserveerde ballonvaart.

2.5. De voucher kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.6. De operator kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers-) omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart.

2.7. De voucher vervalt 1 jaar na uitgifte. De geldigheidsdatum is op de voucher vermeld. Na het verstrijken van deze geldigheidsdatum kan met de voucher geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een verlopen voucher geeft geen recht op eender welke vergoeding. Een vervallen voucher kan ook niet meer tegen een extra vergoeding worden verlengd.

2.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van de operator.

3. De uitvoering van de ballonvaart

3.1. De operator zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

3.2. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3. De operator kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers-) omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.6.

3.4. Het recht om met de voucher een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

  • Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie.
  • Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige voucher kan overhandigen.
  • Als volgens de administratie van de operator geen betaling van de voucher is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.
  • Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bijvoorbeeld dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De voucher verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5. De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van de operator gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6. De aansprakelijkheid van de operator is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.7. De aansprakelijkheid van de operator is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

4. Betaling

4.1. Betaling van de factuur voor een voucher is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2. Betalingen aan de operator dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

4.3. Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4. Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. Klachten en geschillen

5.1. Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

5.2. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings-) verplichtingen.

5.3. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

5.4. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar de operator gevestigd is, is bevoegd.

6. Gegevens operator

Ballonvaarten DreamBallooning, Lagen Heirweg 28 te 9270 Laarne,  BTW BE 0647.445.207.